ពលការិនីខ្មែរឥស្លាមម្នាក់ ដែលបានទៅធ្វើការនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីតហើយបាត់ដំណឹងរយៈពេល ១២ឆ្នាំមកហើយ បាន